John: een leven lang betrokkenheid

Vandaag stellen we jullie voor aan John! Hij is sinds september vorig jaar onze bestuursvoorzitter.

John (71) werd geboren in Apeldoorn. Zijn ouders waren toegewijde binnenvaartschippers. Ze  moesten hard werken en maakten vaak lange dagen van vier uur ’s ochtends tot ’s avonds laat. Hierdoor had John al snel door dat het belangrijk is om met vreugde en toewijding te werken. 

Het leven van John speelde van zijn vijfde tot zijn vijftiende levensjaar af op internaten in Limburg en later Nijmegen, omringd door medeleerlingen, vormde dit zijn jeugd. Hij leerde er discipline en zorgen voor je medemens. Zo groeide hij op in deze gestructureerde maar warme Katholieke omgeving. 

John’s keuze voor elektronica en later verpleging, leidde hem naar managementopleidingen voor non-profitorganisaties. Zijn passie om levens te verbeteren bracht hem naar de zorg voor mensen met een verstandelijke en psychische beperking, waar hij normalisatie en waardigheid benadrukte. Dit vloeit voort uit zijn overtuiging dat iedereen ertoe doet.

John’s betrokkenheid bij het onderwijs leidde tot structurele verandering van het onderwijs binnen de stichting waaraan hij leiding gaf. Niet uitgaan van het gemiddelde kind maar een  aanbod voor ieder kind specifiek geënt op zijn of haar ontwikkelstadium, of wel voor ieder kind een eigen recept. 

Hij heeft diverse fusies in de zorg en scholen tot stand gebracht en in 2014 een kinderopvang opgericht. Zijn ervaringen met de scheiding van zijn ouders inspireerden hem om te pleiten voor een meer respectvolle aanpak van dergelijke conflicten waardoor hij nu ook al 24 jaar actief is als mediator.

Met een blije, nuchtere kijk op het leven en geloof in empathie en samenwerking, zet John zich in voor een inclusievere samenleving.

Nederland is een kleurrijk land; er wonen mensen van verschillende culturen en achtergronden. Vlucht Voorwaarts verbindt deze werelden en moedigt mensen aan om te groeien vanuit een vertrouwde omgeving. Om zo samen te bouwen aan een mooie toekomst.

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws en leuke verhalen van Vlucht Voorwaarts? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!