Het Programma

Vlucht Voorwaarts ontwikkelde een methodiek met een programma gebaseerd op vijf pijlers: Taal, cultuur, sociale contacten, werk/stage/studie en gezondheid. Per jaar volgen er ongeveer acht interculturele groepen dit programma. De groepen bestaan uit vier nieuwe Nederlanders en vier gevestigde Nederlanders onder begeleiding van een coach, assistent-coach en helper. Vier maal per jaar ontmoeten deze groepen elkaar. Iedere groep bestaat uit 4 á 5 maatjeskoppels die ook zonder de groep met elkaar afspreken. 

Binnen het programma van Vlucht Voorwaarts vallen verschillende onderdelen: samen eten en van elkaars cultuur proeven, complimenten geven en ontvangen, jezelf presenteren, een activiteit organiseren en natuurlijk samen vieren. De onderdelen zijn zoals een maatje bij Vlucht Voorwaarts laatst zei “nuttig en leuk”. De onderdelen voeren we uit in opdrachten binnen de verschillende ontmoetings-momenten; als maatjeskoppel, in de zogenaamde kleine of grote groep. Deze ontmoetingsmomenten zijn onze bouwstenen. 

 

Maatjescontact

Nieuwe en oude Nederlanders worden één op één aan elkaar gekoppeld en komen op eigen initiatief ongeveer één in de twee weken bij elkaar (kan verschillen per behoefte aan beide kanten).
Je stelt je huis voor elkaar open, bent samen – al pratend – bezig met de Nederlandse taal en helpt elkaar waar nodig.
Omdat elk persoon verschillend is, is het ook per koppel verschillend hoe dit contact eruit ziet.

Kleine groep

Naast het maatjescontact ontmoeten de nieuwe Nederlanders elkaar in de “kleine groep”. Deze bestaat uit de nieuwe Nederlanders en de coaches. Hier is meer ruimte om per persoon te kijken hoe iemand verder geholpen kan worden. De bijeenkomsten met de kleine groep zijn gezellig maar er wordt ook samen gewerkt aan het programma. Dit programma staat in het handboek van de coach. 

 

Grote groep

Maatjeskoppels ontmoeten elkaar in de “grote groep”. Dit doen zij één keer per maand. De grote groep bestaat uit 4 á 5 maatjeskoppels, een coach en assistent-coach en een helper.  Tijdens deze bijeenkomsten is het gezellig, wordt er soms samen gegeten. Ook werken de maatjeskoppels aan hun persoonlijke doelen en het programma van Vlucht Voorwaarts.

 

Ontmoetingsdag

Twee keer in het jaar komen op een zaterdagmiddag alle groepen die op hetzelfde moment zijn gestart bij elkaar. De eerste keer dat de groepen bij elkaar komen wordt er een droom vastgesteld en de kleine stappen die nodig zijn om het te bereiken. De tweede ontmoetingsdag presenteren nieuwe Nederlanders hun doelen en wat ze hiervoor nodig hebben aan een publiek bestaande uit de andere maatjes en ondernemers met een groot netwerk. De mensen uit het publiek denken mee en kijken waar ze de persoon mee kunnen helpen.

Maatjestraining

Integratie, ook wel ‘tot een eenheid maken of worden’, komt van twee kanten. Ook mensen die al lang in Nederland wonen kunnen af en toe wat hulp gebruiken bij het ‘tot een eenheid maken’ van een diverse samenleving. Daarom organiseren we bij Vlucht Voorwaarts vier keer een integratiecursus voor ‘oude’ Nederlanders. Ook wordt hier besproken hoe oude Nederlanders hun maatje zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.

Twee vrouwen uit andere culturen praten met elkaar.