8e lichting van start!

Bij Vlucht Voorwaarts is een nieuwe lichting statushouders begonnen met hun integratietraject. In het traject van een jaar worden statushouders gekoppeld aan mensen die in Nederland de weg al kennen. In totaal nemen 12 statushouders en 12 ‘gevestigde’ Nederlanders deel aan het traject.

Van elkaar leren

Volgens directeur Eric Schaap is juist die koppeling zo waardevol voor statushouders: “In ons traject krijgen de mensen die nieuw zijn in ons land een maatje om op terug te vallen. Samen ondernemen ze veel dingen. We merken dat de statushouders veel van de gevestigde Nederlanders leren, bijvoorbeeld over onze taal, cultuur en gebruiken. Maar andersom geldt het net zo goed. Mensen die hier al hun hele leven wonen leren juist erg veel van de cultuur van de statushouders. Samen maak je in een jaar een enorme groei door.”

Digitaal

Normaal gesproken bestaat het traject, naast het 1-op-1 maatjescontact, ook uit gezellige activiteiten met de hele groep. Dat gaat door de coronamaatregelen wat lastiger. Schaap: “De groepsactiviteiten zijn nu digitaal. Het maatjescontact is wel nog steeds fysiek. Dat past binnen de maatregelen. We hopen dat we de grotere activiteiten met de groepen ook snel weer fysiek kunnen organiseren. Die activiteiten zijn toch de kersen op de taart.“