Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Dit is opgenomen in onze statuten.

Onze parttime werknemers worden beloond conform de cao ‘Sociaal Werk’.
Coaches ontvangen een vrijwilligersvergoeding conform landelijke richtlijnen voor de begeleiding van hun groepen, maatjes (ook vrijwilligers) ontvangen geen vergoeding voor hun contact – dit is op basis van gelijkwaardigheid.