Samen bouwen aan de toekomst: Vlucht Voorwaarts

Deze foto werd onlangs gemaakt tijdens een raadsvergadering van de gemeente Assen toen ik de gelegenheid kreeg om in te spreken over Vlucht Voorwaarts. Het voortbestaan van de stichting hing aan een zijden draadje en veel (oud-)deelnemers, maatjes en teamleden waren naar het gemeentehuis getogen om de waarde van Vlucht Voorwaarts te onderstrepen. De binnenring van de normaal zo ‘witte’ raadzaal kreeg kleur toen die zich vulde met onder meer Syrische, Eritrese, Iraanse en Somalische deelnemers en hun Nederlandse maatjes.

In één rechte lijn

Tijdens mijn verhaal liep Yosan met een tweeling in de buggy en haar zoontje aan de hand naar binnen. Ze waren iets te laat. Het jongetje keek rond in de zaal en zag Daan, een van de (oud)maatjes. Hij sprintte in één rechte lijn naar hem toe en sprong op zijn schoot. Hij keek Daan even aan en viel vrijwel meteen in slaap. Het was een grappig moment en tegelijkertijd zó ontroerend. Een zoontje van één van de deelnemers die zich zo veilig voelt bij een oud-maatje, dat is symbolisch voor Vlucht Voorwaarts. We bouwen netwerken waar verbinding en vriendschap ontstaat. In mijn ooghoek zag ik burgemeester Marco Out één van zijn collega’s attenderen op wat hier gebeurde.

Volgende stap

De afgelopen periode was intens. De gemeente Assen besloot om Vlucht Voorwaarts niet meer te financieren. In deze crisisfase was het hele team en de interculturele achterban betrokken en we deden er alles aan om gemeente de waarde te laten zien. We maakten een goed en realistisch plan voor de komende jaren waarin we bezuinigen en eigen fondsen werven. Die aanpak heeft succes gehad. Door steun vanuit de raad en van de wethouder die toch bereid is de samenwerking aan te gaan kunnen we weer naar de toekomst kijken. De gemeente gaat ons in 2022 financieren voor €75.000 en dat is geweldig nieuws. Toch zullen we niet te lang stilstaan bij dit succes, de volgende opdrachten staan voor de deur. Er zijn naast de toezegging van de gemeente financiën nodig vanuit andere bronnen en we gaan natuurlijk weer contact leggen met nieuwe statushouders en gaan weer op zoek naar nieuwe maatjes.

We gaan ervoor

Ik heb er vertrouwen in. Want de meerwaarde van Vlucht Voorwaarts heeft zich juist in deze moeilijke periode bewezen. Ik heb zoveel verhalen gehoord over successen van deelnemers en maatjes. Van mensen die weer moed kregen, werk vonden, uit de eenzaamheid kwamen en vooral van verhalen over blijvende interculturele vriendschappen. Als ik naar de foto kijk dan zie ik die meerwaarde. Een Eritrees jongetje valt midden in een gemeenteraadsvergadering in slaap op de schoot van de Nederlandse Daan. Dit is wat er gebeurt midden in Assen, op weg naar een mooie toekomst!

Rudolf Setz
Oprichter Vlucht Voorwaarts