Privacybeleid

Vlucht Voorwaarts is een project van stichting Nederland Zoekt (KvK nummer 51126052), maar verwerkt haar persoonsgegevens los van Stichting Nederland Zoekt. Dit privacybeleid is afgeleid van het beleid van Stichting Nederland Zoekt, maar toegepast op het project Vlucht Voorwaarts. Vlucht Voorwaarts verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij hiervoor expliciet toestemming is gegeven. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

 

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
•    de door deelnemers, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
•    data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Vlucht Voorwaarts houdt een deelnemers- en vrijwilligersadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die een cursus of een leertraject bij Vlucht Voorwaarts hebben gedaan, zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of (als vrijwilliger) bij een van onze programma’s betrokken is.
Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) om u gericht te kunnen informeren over ons werk. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, bladen, cursussen, leertrajecten of evenementen en wanneer u zich aanmeldt als vrijwilliger. Ook vindt persoonlijke werving plaats via een aanmeldformulier of een telefoongesprek.
Persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (deelname aan cursus of leertraject). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.
Nederland Zoekt heeft de ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen schriftelijk of per e-mail doorgeven aan de administratie van Vlucht Voorwaarts. Nederland Zoekt t.n.v. Vlucht Voorwaarts, Sleutelbloemstraat 1, 9404 GE  Assen of info@vluchtvoorwaarts.nl
Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Vlucht Voorwaarts is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Nederland Zoekt t.n.v. Vlucht Voorwaarts, Sleutelbloemstraat 1, 9404 GE  Assen.

Bezoek aan onze website

Vlucht Voorwaarts gebruikt op haar website verschillende plugins die cookies verzamelen. Deze cookies zijn anoniem en worden niet gedeeld met derde partijen. Vlucht Voorwaarts stelt u in staat om niet-functionele cookies te weigeren.

Contactformulieren

Wanneer u als abonnee van onze nieuwsbrieven, of informatieaanvrager uw e-mailadres aan Vlucht Voorwaarts hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten. Gegevens die u ons via formulieren op de website toestuurt worden maximaal één jaar tot na het laatste contactmoment bewaard.
Vlucht Voorwaarts maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Vlucht Voorwaarts haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

 

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van Nederland Zoekt t.n.v. Vlucht Voorwaarts, Sleutelbloemstraat 1, 9404 GE  Assen of info@vluchtvoorwaarts.nl.

 

Contact met deelnemers en relaties

Vlucht Voorwaarts informeert haar deelnemers en relaties over haar werk via nieuwsbrief, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media.

 

Beveiliging

Nederland Zoekt heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

 

Vragen over privacybeleid

Nederland Zoekt houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Zijn gegevens vindt u aan het eind van dit document.

 

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:
Nederland Zoekt
t.a.v. Leonie van Schaaij
Sleutelbloemstraat 1
9404 GE  Assen
info@nederlandzoekt.nl

Vlucht Voorwaarts
t.a.v. Harri van de Ruitenbeek
Sleutelbloemstraat 1
9404 GE  Assen
info@vluchtvoorwaarts.nl

Privacy beleid Stichting Nederland Zoekt toegepast op het project Vlucht Voorwaarts. Versie: maart 2018.

Op deze website gebruiken we plugins die cookies gebruiken. Functionele cookies worden gebruikt om de website te laten functioneren, bijvoorbeeld voor het invullen van formulieren of om u keuze om wel/geen cookies toe te staan vast te leggen. Daarnaast zijn er ook niet-functionele cookies bijvoorbeeld om anoniem gegevens te verzamelen over het websitegebruik en om het delen van pagina's via social media mogelijk te maken. Functionele cookies worden sowieso opgeslagen. Niet-functionele cookies kan u weigeren, maar dan werken bepaalde functionaliteiten van de website niet meer. Heeft u bezwaar tegen alle soorten cookies? Pas dit dan aan in de instellingen van uw browser. Voor meer informatie zie ons Privacybeleid